Amifol K Timelapse (PL)

Krótki film edukacyjny porównujący Amifol K i roztwór siarczanu potasu rozpylony na liściu rośliny w tym samym stężeniu, temperaturze i ciśnieniu. Pod koniec filmu wnioski są oczywiste: Amifol K nie wytrąca się na liściu jest w całości pobrany.

source