Delfan Plus i Ruter AA: czas do wzmocnienia wzrostu roślin!

Wiosną skumulowało się szereg stresów abiotycznych: ulewne deszcze, przymrozki oraz brak opadów z wiatrami wysuszającymi glebę. Wszystko to negatywnie odbija się na potencjale plonotwórczym ozimin.
Zboża mogą zbyt mocno zredukować rozkrzewienia, a także ilość kłosków w kłosie. Rzepak nie wytwarza wystarczającej ilości pędów bocznych do skompensowania przemrożonych pąków na pędzie głównym.

Straty spowodowane przymrozkami możemy ograniczyć stosując zabiegi polecane w wideo. Dodatkowo dostarczają one roślinom niezbędnej energii na pokonanie obecnej suszy. W przypadku przedłużającego się okresu bez opadów polecamy kontynuowanie zabiegów Delfanem plus lub Ruterem, ale w dawce 1l/ha z każdym zabiegiem środków ochrony roślin.

source