Delfan Plus runā augu valodā

Delfan Plus ir organisks šķidrā slāpekļa mēslojums, kas bāzēts uz aminoskābēm, un paredzēts augu bagātināšanai, īpaši abiotiskā stresa gadījumos. Delfan Plus ir izmantojams organiskās lauksaimniecībās. http://www.tradecorp.lv

source