Humistar: Produkować więcej z tej samej ilości nawozu (PL)

Humistar to płynny koncentrat na bazie kwasów huminowych i fulwowych pochodzących z naturalnego amerykańskiego Leonardytu. Jego stosowanie może poprawia i modyfikuje warunki fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, w której rosną rośliny. To połączone działanie znacznie zwiększa wchłanianie składników pokarmowych z gleby przez rośliny oraz zwiększa plon. Więcej informacji na stronach: http://www.tradecorp.eu

source